Quản lý kế hoạch nhân sự X-BSC của SiciX giúp giải quyết mọi vấn đề liên quan đế kế hoạch nhân sự một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Bao gồm: tuyển dụng, chuyển giao công việc, đánh giá hiệu suất làm việc,..Nhằm mang đến hiệu quả làm việc cao nhất và đưa ra kế hoạch trong tương lai doanh nghiệp.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tự động gửi mẫu email mời phỏng vấn, từ chối ứng viên,…ngay khi nhà tuyển dụng có quyết định với ứng viên.

CHUYỂN GIAO CÔNG VIỆC

Kết nối để tự động chuyển giao công việc sang một quy trình khác một cách dễ dàng.

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

Đánh giá hiệu suất kế hoạch làm việc giữa các phòng ban và cá nhân.