Phần mềm quản lý kế toán SiciX-Accounting được thiết kế giúp doanh nghiệp xử lý và quản trị các nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán nhanh chóng, hiệu quả với công nghệ tự động hoá trên nền tảng số, giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu nguồn lực, thay thế phương pháp quản lý truyền thống.

 

Đăng ký tư vấn

 

Phần mềm quản lý kế toán mang lại hiệu quả thiết thực cho Doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian nhập liệu, tìm kiếm thông tin
  • Hỗ trợ tối đa việc sắp xếp, tra cứu thông tin khi cần.
  • Tự động tổng hợp số liệu báo cáo căn cứ đầu vào kế toán cung cấp
  • Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu các sổ sách kế toán, báo cáo, đánh giá và xử lý bút toán thừa, thiếu, chưa chính xác.
Tự động hóa nghiệp vụ, công tác quản trị
  • Các nghiệp vụ tài chính kế toán, xử lý và tổng hợp các tờ khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính… được tự động hoá nhanh chóng, chính xác và nhất quán.
  • Lãnh đạo doanh nghiệp luôn cập nhật được tình hình tài chính mọi lúc, mọi nơi về Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Dòng tiền, Công nợ, Tồn kho…trên hệ thống một cách chính xác.
Tiết kiệm chi phí
  • Làm giảm khối lượng thời gian kế toán viên phải bỏ ra để ghi nhận giao dịch, giảm chi phí kiểm toán.
  • Giảm chi phí đi lại nộp hồ sơ thuế, chứng từ ngân hàng, tiết kiệm được chi phí nhân lực, các loại chi phí khác.
Đảm bảo an toàn, bảo mật
  • Phần mềm quản lý và lưu trữ dữ liệu Online đồng bộ trên hệ thống, nhiều người có thể làm việc cùng lúc, tránh rủi ro mất dữ liệu do sự cố máy tính.
  • Đồng thời giúp dễ dàng truy xuất hồ sơ khi cần, đảm bảo sao lưu thường xuyên để ngăn ngừa mất mát dữ liệu.

Khám phá những tính năng vượt trội của SiciX-Accounting

SiciX-Accounting sở hữu đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán tổng hợp như quản lý các báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, quản lý thuế và hóa đơn, cập nhật các giao dịch về kế toán tổng hợp nhanh chóng trên hệ thống.

SiciX-Accounting cung cấp hệ thống báo cáo trực quan, chi tiết từ số dư tài khoản đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, tự động hạch toán dòng tiền dựa vào các thông tin, số liệu cung cấp trên hệ thống … giúp kế toán viên cũng như lãnh đạo dễ dàng theo dõi, kiểm soát tài chính của doanh nghiệp.

 

Đăng ký tư vấn giải pháp SiciX-Accounting

SiciX-Accounting cho phép quản lý các khoản thu từ khách hàng, quản lý công nợ và thanh toán. cải thiện dòng tiền và doanh thu, giảm rủi ro và mất mát.

Phần mềm tích hợp chặt chẽ với phân hệ Bán hàng, kiểm soát luồng quy trình phải thu thông qua chức năng nhắc nợ, hạn mức tín dụng, theo dõi ngày đến hạn, thời hạn thanh toán,…Người dùng có thể tự động hóa các quy trình tạo hóa đơn, nhắc nhở thanh toán và báo cáo tình hình công nợ.

SiciX-Accounting có chức năng quản lý các giao dịch đặt cọc, thanh toán của khách hàng giúp kế toán viên xác định và kiểm soát các khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán cho doanh nghiệp sau khi nhận hàng hoặc dịch vụ. Người dùng có thể ghi nhận các giao dịch này vào sổ cái và điều chỉnh số dư công nợ.

Tính năng điều chỉnh công nợ giúp kế toán viên xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến công nợ phải thu, ví dụ như chiết khấu, giảm giá, hoàn trả, điều chỉnh tỷ giá…Kế toán viên có thể ghi nhận các giao dịch này vào sổ cái và điều chỉnh số dư công nợ.

 

Đăng ký tư vấn giải pháp SiciX-Accounting

SiciX-Accounting sở hữu tính năng quản lý các khoản chi cho nhà cung cấp, quản lý hợp đồng và hóa đơn, kiểm soát chi phí và ngân sách, duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Phần mềm thiết lập kiểm soát luồng quy trình phải trả chặt chẽ dựa trên các chứng từ đầu vào (Hóa đơn, Biên bản giao hàng,…) & các chứng từ khác (Đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán,…), quản lý các hoá đơn công nợ nhà cung cấp giúp doanh nghiệp xác định và kiểm soát số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho nhà cung cấp khi mua vật tư, công cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ…

Chức năng quản lý thanh toán cho nhà cung cấp giúp xác định và kiểm soát số tiền mà doanh nghiệp của bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ. Kế toán có thể ghi lại các giao dịch này vào sổ cái và điều chỉnh số dư bên nợ, thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh cấn trừ công nợ, trích xuất báo cáo.

 

Đăng ký tư vấn giải pháp SiciX-Accounting

SiciX-Accounting có chức năng quản lý các tài sản cố định của công ty như máy móc thiết bị, xe cộ hay bất động sản, giải pháp giúp tối ưu hóa việc sử dụng và bảo trì tài sản cố định.

Phần mềm có chức năng điều chuyển tài sản, quản lý việc thanh lý tài sản, quản lý danh sách tài sản, đồng thời có thể điều chỉnh tài sản, kiểm kê tài sản.

Hệ thống hỗ trợ việc ghi nhận xử lý các sai sót hoặc thiếu hụt của tài sản cố định và chức năng hạch toán trên phần mềm giúp doanh nghiệp nhập liệu và xuất báo cáo liên quan đến tài sản cố định theo các quy chuẩn kế toán.

 

Đăng ký tư vấn giải pháp SiciX-Accounting

Đăng ký tư vấn

Phần mềm quản lý kế toán SiciX-Accounting

Đăng ký tư vấn

SiciX-Accounting