Phần mềm quản lý mua sắm và Đấu thầu điện tử là giải pháp chuyển đổi khép tròn quy trình từ đề nghị mua sắm đến việc quản lý đấu thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu, chào thầu, chấm thầu và lựa chọn nhà thầu.

SiciX-eProcument cho phép đấu thầu trực tiếp trên hệ thống giúp công tác đấu thầu của doanh nghiệp trở lên hiệu quả, cạnh tranh công bằng, minh bạch, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài chính cho doanh nghiệp.

 

Đăng ký tư vấn

Khám phá lợi ích phần mềm SiciX-eProcument

Đơn giản hóa quá trình đấu thầu

Toàn bộ quy trình đấu thầu được tối ưu và đơn giản hóa trên nền tảng công nghệ số, bắt đầu từ bước lập, đến bước đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, khâu chuẩn bị và nộp hồ sơ đến khi mở thầu và đánh giá và công bố kết quả.

Tăng cường minh bạch, bảo mật thông tin

 • Toàn bộ các thông tin đấu thầu sẽ đều được công khai ở trên hệ thống.
 • Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho những nhà thầu khi mà tham gia đấu thầu qua mạng.
 • Các nhà thầu không tiếp xúc trực tiếp với các chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ đăng tải các thông tin trực tuyến, dễ giám sát, làm giảm tiêu cực trong đấu thầu.

Kết nối hiệu quả các nhà thầu với các gói thầu

 • Hệ thống mạng đấu thầu hoạt động tương tự như là một sàn thương mại điện tử.
 • Giúp kết nối các doanh nghiệp với các chủ đầu tư của các dự án mua sắm công.

Tiết kiệm chi phí đấu thầu 

 • Mọi công tác trong quá trình đấu thầu sẽ đều được số hóa, do đó chi phí, nhân sự và cả thời gian dành cho đấu thầu cũng sẽ được tiết kiệm đáng kể.
 • Nhà thầu sẽ có thể tải miễn phí các hồ sơ mời thầu ở trên hệ thống, không phải tốn thêm về các phí vận chuyển, in ấn, lưu trú để tham gia đấu thầu.

Tính năng phần mềm SiciX-eProcument

Quản lý dự toán thầu

Phần mềm SiciX-eProcument cho phép doanh nghiệp lên kế hoạch chi tiết từ việc xây dựng đề nghị mua sắm, kế hoạch dự toán thầu, thẩm định dự toán… giúp nhà quản lý và doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất các phương án cho chiến dịch đấu thầu hiệu quả.

Chức năng quản lý đề nghị mua sắm: Phần mềm sở hữu chức năng quản lý dữ liệu cho việc nhập kế hoạch mua sắm bao gồm:

 • Năm kế hoạch
 • Nội dung kế hoạch
 • Điều kiện
 • Đơn vị lập kế hoạch
 • Cho phép thêm/sửa/xóa/phê duyệt kế hoạch.

Chức năng lập kế hoạch dự toán: Cho phép xây dựng yêu cầu báo giá, yêu cầu đối với nhà cung cấp

Chức năng quản lý thông tin của dự toán bao gồm:

 • Tên dự toán
 • Số yêu cầu mua sắm
 • Đơn vị đề xuất

Chức năng đánh giá và thẩm định kế hoạch dự toán bao gồm:

 • Căn cứ quyết định
 • Cơ sở pháp lý
 • Hiệu lực dự toán
 • Kết quả đánh giá

Phần mềm cho phép trích xuất báo cáo thẩm định kế hoạch dự toán ngay từ hệ thống.

Quản lý thầu

Phần mềm SiciX-eProcument sở hữu tính năng quản lý toàn bộ các thông tin thầu bao gồm:

 • Tên gói thầu
 • Yêu cầu gói thầu
 • Loại hợp đồng
 • Phương thức thầu
 • Các tài liệu liên quan

Kế hoạch lựa chọn thầu

Phần mềm SiciX-eProcument có chức năng quản lý kế hoạch lựa chọn nhà thầu giúp doanh nghiệp dễ dàng:

 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho từng gói thầu
 • Xuất biểu mẫu và trình ký
 • Phân chia phạm vi công việc cho từng phần của gói thầu

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, doanh nghiệp cũng dễ dàng xây dựng và quản lý bộ tiêu chí đánh giá thầu với những thông tin:

 • Lựa chọn loại đánh giá áp dụng với gói thầu
 • Lựa chọn phương thức đánh giá đối với từng loại đánh giá
 • Thiết lập tiêu chí đánh giá đối với từng loại đánh giá

Quản lý hồ sơ thầu

Phần mềm sở hữu tính năng quản lý Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu giúp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống như:

 • Soạn thảo Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu
 • Xuất biểu mẫu và trình ký
 • Lập báo cáo Thẩm định Hồ sơ mời thầu

Thưu mới thầu

Phần mềm Quản lý công văn mời chào thầu/ mời chào giá với các nghiệp vụ:

 • Soạn thảo công văn mời chào thầu/ mời chào giá
 • Xuất biểu mẫu và trình ký
 • Gửi công văn cho nhà thầu trong danh sách ngắn

Thông báo mở thầu

Chức năng quản lý thông báo mời thầu giúp doanh nghiệp đơn giản hoá trong việc thực hiện các nghiệp vụ như:

 • Soạn thông báo mời thầu, thông báo gia hạn
 • Thiết lập mẫu thông báo
 • Đăng tải thông báo lên portal
 • Lựa chọn ngôn ngữ cho thông báo

Cổng thông tin thầu

Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp Quản lý toàn bộ thông tin gói thầu trên portal với các tính năng:

 • Đăng ký quan tâm
 • Phát hành Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu
 • Theo dõi trạng thái, thông báo của gói thầu

Doanh nghiệp có thể cập nhật và quản lý việc xử lý các câu hỏi làm rõ về hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu trên hệ thống một cách nhanh chóng:

 • Tiếp nhận câu hỏi về yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu từ nhà thầu
 • Trả lời câu hỏi làm rõ của nhà thầu
 • Soạn thảo văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu
 • Xuất biểu mẫu và trình ký
 • Theo dõi tiến độ phản hồi giải đáp câu hỏi với nhà thầu

Tiếp nhận hồ sơ dự thầu

Phần mềm quản lý toàn bộ hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất của nhà thầu với các nghiệp vụ:

 • Đăng tải Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, Uỷ nhiệm chi
 • Tiếp nhận bản chào giá từ nhà thầu
 • Mã hoá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất

Quản lý hợp đồng đấu thầu

Phần mềm sở hữu tính năng quản lý toàn bộ thông tin hợp đồng đấu thầu trên hệ thống, có tính bảo mật cao, giúp doanh nghiệp đơn giản, tinh gọn trong công tác quản trị.

Quản lý các thông tin chung về gói thầu bao gồm:

 • Hình thức hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng
 • Thời hạn bảo hành
 • Thời hạn giao hàng
 • Thông tin nhà thầu trúng thầu
 • Phương thức thanh toán
 • Hồ sơ cần nộp
 • Điều khoản thanh toán

Đặc biệt, phần mềm còn có chức năng xuất biểu mẫu và trình ký, gửi email bản thảo hợp đồng tới nhà thầu, tất cả đều được thao tác thực hiện ngay trên hệ thống

Đăng ký tư vấn

Phần mềm quản lý mua sắm và đấu thầu SiciX-eProcument

Đăng lý tư vấn

SiciX-eProcument


  div>