Phần mềm Quản Lý Thông Tin Khách Hàng SiciX là công cụ lưu trữ thông tin khách hàng chi tiết giúp bạn dễ dàng phân chia khách hàng theo từng nhóm khác nhau, thiết lập chương trình chăm sóc riêng cho từng nhóm, giúp mọi thông tin về quá trình tìm hiểu – mua hàng – sau bán của khách hàng sẽ được lưu giữ xuyên suốt và bảo mật trên hệ thống điện toán đám mây.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Phân loại khoa học

Quản lý phân loại khách hàng theo nhóm: cá nhân, doanh nghiệp, hộ cá thể hoặc theo nguồn: marketing, chương trình bán hàng,…

Quản lý tập trung

Lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng từ hồ sơ, lịch sử chăm sóc, lịch sử hợp đồng, lịch sử báo giá,..trên cùng một nền tảng.

Báo cáo tin tức

Số liệu về khách hàng luôn được cập nhật chính xác và tức thời.

Quy trình tự động

Quy trình phê duyệt tạo mới cũng như lập kế hoạch doanh số cho các đối tượng khách hàng được thiết lập xử lý tự động ngay trên hệ thống.