Hội thảo về giá trị của dữ liệu trong chuyển đổi số

Giá trị của dữ liệu và vấn đề liên quan đến pháp lý, quá trình thu thập, xử lý thông tin sẽ được thảo luận trong Vietnam Data Summit 2022. Theo ông Phí Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội tin học TP HCM (HCA), những năm qua, chính phủ Việt Nam có nhiều quyết tâm

Phone