Chuyển đổi số hướng tới nông thôn thông minh

(Baothanhhoa.vn) – Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025. Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh. Chương trình trên được triển

Phone