Báo Trung Quốc: Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số dựa trên “ba trụ cột”

Mạng Cankaoxiaoxi (Tin tham khảo) của Trung Quốc ngày 31/7 đã đăng bài viết về công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam và được nhiều trang mạng khác như Sina, QQ, Net Ease …đăng lại. Bài báo viết, việc ngày 10/10 được tuyên bố lấy làm “Ngày chuyển đổi số quốc gia” cho thấy

Phone