PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

SiciX xây dựng hệ thống quản lý công việc tập trung vào khả năng tùy chỉnh của người dùng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý đa dạng của nhiều mô hình kinh doanh. Bạn có thể quản lý công việc, dự án, nhóm làm việc với một hệ thống cho phép xây dựng các đầu việc, báo cáo, quy trình… dễ dàng nhất, phù hợp với văn hóa quản trị của mỗi công ty.

DANH MỤC TÍNH NĂNG 

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC/ TĂNG CA

Một nhân viên có thể phải thực hiện công việc tại nhiều dự án, nhiều bộ phận và có những công việc cá nhân. X-TASK được thiết kế để 1 nhân viên kiểm soát tất cả các việc cần làm của mình hàng ngày, hàng tuần, lịch sử OT… và có thể tự tạo ra những công việc riêng của mình, giao việc cho đồng nghiệp mà không cần dùng thêm phần mềm khác.

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

X-TASK giúp nhà quản lý theo dõi toàn bộ công việc và tiến độ thực hiện công việc  từ tổng quan đến chi tiết của từng cá nhân, phòng ban trên một màn hình qua đó giúp tối ưu thời gian xử lý công việc, tăng hiệu suất làm việc nhân sự.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

X-TASK giúp nhà quản lý và mỗi cá nhân kiểm soát được chất lượng công việc của mình thể hiện qua kết quả thực hiện công việc ở mức hoàn thành hay không hoàn thành, đạt bao nhiêu % so với mục tiêu đề ra

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

X-TASK cho phép hiển thị báo cáo trực quan, chi tiết tất cả công việc của cá nhân, bộ phận, giao diện trực quan, thân thiện. Dễ dàng trích xuất dữ liệu báo cáo