E ngại vì sợ không đủ chi phí – SMES làm gì để chuyển đổi số?

Chuyển đổi số đã và đang được áp dụng rộng rãi ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, mọi tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thì đây lại là vấn đề không hề đơn giản, bởi người ta vẫn thường nghĩ rằng không đủ

Phone