Phân hệ Quản lý tài chính kế toán – SiciX-ERP

Phần mềm quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp tạo ra một máy chủ tập trung, nơi lưu trữ tất cả các thông tin tài chính thiết yếu. Máy chủ có thể truy cập được từ các thiết bị khác nhau và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập

Chốt đơn ầm ầm với công cụ quản lý bán hàng & phân phối sản phẩm của SiciX

Bạn đang kinh doanh một dịch vụ hay một sản phẩm?  Bạn đang rất mệt mỏi vì không thể tiến hàng quy trình bán hàng và phân phối sản phẩm hợp lý? Tích hợp tích năng Quản Lý Bán hàng & Phân Phối Sản Phẩm trong phần mềm ứng dụng Quản trị nguồn lực doanh

Những xu hướng 2022 – Xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp

Từ năm 2021, do tác động của đại dịch covid 19, các doanh nghiệp đã dần áp dụng phương thức chuyển đổi số. Và cho tới thời điểm hiện tại – năm 2022, phương thức này đã không còn xa lạ với hầu hết mọi tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, với sự phát triển

Phone