Nhân sự ngành công nghệ – Cán cân thay đổi

Trong phần lớn thập kỷ qua, các công ty công nghệ đã cung cấp cho nhân viên của họ tiền bạc và những đặc quyền xa hoa để thu hút và giữ chân nhân tài. Nhưng giờ đây mọi thứ đang thay đổi. Trong vòng hơn 2 năm qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Phone