Một năm chuyển đổi số Việt Nam: nhiều dấu ấn tích cực

Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu trong chuyển đổi số thời COVID-19 Tròn một năm sau Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp

Phone