Một năm chuyển đổi số Việt Nam: nhiều dấu ấn tích cực

Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu trong chuyển đổi số thời COVID-19 Tròn một năm sau Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp

Kiến tạo mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình, lấy người dân làm trung tâm

Tại Tuần lễ Chuyển đổi số – Huế 2022, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng kỳ vọng, Thừa Thiên Huế sẽ từng bước kiến tạo một mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình lấy người dân làm trung tâm phát triển kinh tế xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phone