Đẩy nhanh chuyển đổi số: Cần cách làm số đột phá

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, muốn phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi phải có hạ tầng số. Đặc biệt, để chuyển đổi số cần phải có thể chế số và cách làm số đột phá…

HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THÀNH HẠ TẦNG SỐ

Tại hội thảo World Mobile Broadband & ICT năm 2022 về hiện đại hoá hạ tầng viễn thông và dịch vụ nội dung số, hướng tới thúc đẩy nền kinh tế số, xã hội số diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định: muốn phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số thì chắc chắn phải có hạ tầng số. Hạ tầng số phải đi trước một bước.

Với sự phát triển, hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông đã chuyển mình trở thành hạ tầng số. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông cùng với hạ tầng dữ liệu. Hiện nay Việt Nam đã đặt mục tiêu làm chủ hạ tầng băng rộng, trong đó có hạ tầng thiết bị 5G cũng như các công nghệ, nền tảng mang tính chất hạ tầng theo hướng “Make in Vietnam”.

Ông Long cũng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Chính phủ đưa ra mục tiêu Việt Nam sẽ lọt top 30 các nước có hạ tầng phát triển vào trước năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ Chiến lược phát triển hạ tầng số giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn 2030, trong đó có mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số để “không bỏ lại ai ở phía sau” trong quá trình chuyển đổi số.

Chia sẻ về định hướng phát triển hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế số đến năm 2025, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Cục Viễn thông, cho biết hạ tầng viễn thông sẽ chú trọng phát triển hạ tầng băng rộng cố định, hạ tầng băng rộng di động và đặc biệt là hạ tầng của các trung tâm dữ liệu.

Đọc tiếp, tại https://sicix.com.vn/day-nhanh-chuyen-doi-so-can-cach-lam-so-dot-pha-tiep/

Theo VnEconomy

https://vneconomy.vn/day-nhanh-chuyen-doi-so-can-cach-lam-so-dot-pha.htm

    GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

    Block "blog" not found

    Phone