Định hướng phát triển cho doanh nghiệp bằng mức độ chuyển đổi số

Đưa ra định hướng, lộ trình, giải pháp phát triển, doanh nghiệp có thể đo mức độ chuyển đổi số của mình thông qua bộ chỉ số DBI.

Hiện nay để đo lường hiệu quả chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số. Mục đích của bộ chỉ số này là giúp xác định được doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Mặc dù bộ chỉ số tại các quốc gia được xây dựng khác nhau nhưng đều dựa trên những nguyên tắc và nguyên lý chung.

Tháng 12/2021, tại Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trong quá trình này. Đề án bao gồm bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung trên toàn quốc (Digital Business Indicators, viết tắt là DBI) và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai áp dụng. DBI đánh giá dựa trên 6 trụ cột bao gồm trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, dữ liệu tài sản và thông tin. DBI áp dụng được cho quy mô doanh nghiệp từ vừa và nhỏ cho đến doanh nghiệp lớn hay các tập đoàn, tổng công ty.

Với DBI, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể:

 • Mức 0 – chưa chuyển đổi số
 • Mức 1 – khởi động
 • Mức 2 – bắt đầu
 • Mức 3 – hình thành
 • Mức 4 – nâng cao
 • Mức 5 – dẫn dắt.

  GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

  Block "blog" not found

  Phone