SiciX Technology – Hành trình ghi dấu trên thị trường công nghệ

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế cũng như tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Những khó khăn, thách thức của đại dịch và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như thúc đẩy các doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết nắm bắt thời cơ, tìm cho mình giải pháp, hướng đi phù hợp để có thể tồn tại và phát triển.

Trước bối cảnh đó, Công ty cổ phần công nghệ SiciXSiciX Technology ra đời với tiêu chí luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo để khẳng định sự khác biệt, tự tin mang đến
những sản phẩm dịch vụ số chất lượng giúp giải quyết tối ưu mọi bài toán quản trị, là đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện.

Sứ mệnh

SiciX cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, phát triển phần mềm, thiết kế ứng dụng di động và cung ứng nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, giải quyết tối ưu các bài toán quản trị doanh nghiệp hiện nay, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp phát triển toàn diện.

Tầm nhìn

SiciX phấn đấu trở thành đơn vị tin cậy của mọi tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ tư vấn giải pháp chuyển đổi số, triển khai sản xuất phần mềm dựa trên nền tảng tri thức CNTT.