Hệ sinh thái Phần mềm Chuyển đổi số SiciX – SiciX Platform

Ngày 30/06/2022, SiciX Technology chính thức ra mắt Hệ sinh thái Phần mềm Chuyển đổi số SiciX (SiciX Platform). Đây là nền tảng phục vụ chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp, cung cấp môi trường làm việc số giúp tối ưu hóa chi phí và đạt hiệu quả cao trong công việc.

 

SiciX Platform bao gồm 10 phân hệ:

1. SiciX-eOffice (Văn phòng số)

 • Số hóa quy trình
 • Quản lý văn bản
 • Quản lý nội dung Doanh nghiệp
 • Quản lý lịch họp
 • Truyền thông
 • Trao đổi

2. SiciX-Compliance (Quản lý tuân thủ)

 • Quản lý NC/PI/Kaizen
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý tri thức
 • Đánh giá nội bộ

3. SiciX-HSE (Quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường)

 • Quản lý sự cố vận hành
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý giấy phép làm việc

4. SiciX-Workplace (Quản lý công việc)

 • Quản lý công việc dự án
 • Quản lý công việc phòng ban
 • Hỗ trợ sự cố

5. SiciX-HCM (Quản trị nguồn lực)

 • Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý cơ cấu tổ chức
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý công/lương
 • Quản lý nghỉ việc
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý lộ trình công danh
 • Khung năng lực
 • Quản lý Đảng Đoàn

6. SiciX-ERP (Quản trị nguồn lực doanh nghiệp)

 • Kế toán tổng họp
 • Kế toán phải thu
 • Kế toán phải trả
 • Kế toán tài sản
 • Kế toán quản trị
 • Quản lý kho
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý bảo trì, bảo dưỡng

7. SiciX-eProcument (Mua sắm và đấu thầu)

 • Công thông tin đấu thầu
 • Quản lý yêu cầu chào giá
 • Quản lý đấu thầu
 • Quản lý hợp đồng mua

8. SiciX-CRM (Quản lý quan hệ khách hàng)

 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý chương trình Marketing

9. SiciX-Planning (Quản lý kế hoạch và hợp nhất)

 • Quản lý kế hoạch
 • Kiểm soát kế hoạch
 • Hợp nhất báo cáo

10. SiciX_Reporting (Báo cáo quản trị)

 • Hệ thống báo cáo tài chính
 • Hệ thống báo cáo bán hàng
 • Hệ thống báo cáo mua sắm
 • Hệ thống báo cáo nhân sự
 • Hệ thống báo cáo công việc
 • Hệ thống báo cáo tuân thủ

 

Ngoài ra, SiciX Platform còn cung cấp nền tảng cho phép các Doanh nghiệp tự phát triển bổ sung theo yêu cầu đề đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù của mỗi đơn vị. Các yêu cầu bổ sung này sẽ được nâng cấp theo từng phiên bản của sản phẩm.

Mọi thông tin chi tiết và yêu cầu tìm hiểu về giải pháp chuyển đổi số toàn diện – Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số SiciX (SiciX Platform) xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ SiciX (SiciX Technology)

Trụ sở chính: Số O17, Toà nhà Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh: 27/94 Đường Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02466 840 866

Hotline: 0326 601 866

Email: contact@sicix.com.vn

  GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

  Block "blog" not found

  Phone