ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP SICIX

SICIX là nền tảng (phần mềm chuyển đổi số doanh nghiệp) hỗ trợ vận hành và làm việc hiệu quả dành cho doanh nghiệp, được vận hành và phát triển bởi Công ty cổ phần công nghệ SiciX. Ngoài việc hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng SiciX là nền tảng làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@sicix.com.vn

SiciX bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

Các định nghĩa

SiciX: Là phần mềm chuyển đổi số doanh nghiệp với mục đích hỗ trợ vận hành và làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp, được chạy thương mại tại địa chỉ https://sicix.vn Nền tảng SiciX gồm các sản phẩm khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả. Danh sách chi tiết hiển thị tại mục “Sản phẩm” trên website: https://sicix.com.vn

SiciX Technology: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng phần mềm chuyển đổi số doanh nghiệp SiciX

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng SiciX hoặc sử dụng một trong các ứng dụng được phát triển bởi SiciX Technology trên nền tảng SiciX.

Hệ thống SiciX của Khách hàng (hệ thống): Là một hệ thống được SiciX mở quyền truy cập cho Khách hàng. Đây là không gian làm việc hiệu quả cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng.

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống SiciX của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng hệ thống SiciX của Khách hàng cho cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng nền tảng SiciX.

Hệ thống SiciX của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký SiciX, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Mỗi một hệ thống, tùy theo mức gói đăng ký mà Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Số lượng tài khoản sử dụng tùy thuộc vào mức phí đăng ký.
 • Khách hàng thông báo ngay cho SiciX khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. SiciX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng SiciX Technology sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của SiciX Technology (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Hệ thống SiciX của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên Hệ thống SiciX của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào SiciX thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống SiciX của Khách hàng. SiciX Technology cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của SiciX để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống phần mềm SiciX. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ nền tảng SiciX.

Khách hàng hiểu rằng SiciX Technology không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên SiciX; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được SiciX Technology chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên nền tảng SiciX là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên nền tảng SiciX:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng SiciX (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép SiciX thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

SiciX Technology có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại SiciX Technology có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả SiciX. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất do lỗi của SiciX Technology thì SiciX Technology có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của SiciX lưu lại. Thời gian tối thiểu để SiciX Technology thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng SiciX

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

Tạm ngừng

SiciX Technology có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi SiciX Technology đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • SiciX Technology cho rằng hệ thống SiciX đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng nền tảng SiciX của Khách hàng gây nguy hại tới SiciX Technology và những đối tượng khác

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • SiciX Technology đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho SiciX Technology theo quy định.
 • Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi có thỏa thuận của Khách hàng và SiciX Technology về việc chấm dứt thỏa thuận.

SiciX Technology không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. SiciX Technology chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên nền tảng SiciX tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

SiciX Technology không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng SiciX của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng SiciX sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng SiciX (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). SiciX Technology không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng SiciX được cung cấp dưới dạng Cloud và Onpremise cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng SiciX hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng SiciX là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào SiciX Technology đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng SiciX; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng SiciX; (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng SiciX; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng SiciX; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng SiciX.