Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

Theo thông tin từ Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số, trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây:

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với sứ mệnh hàng đầu là tư vấn, triển khai và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, SiciX Technology cũng đặt ra những chiến lược, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2023 với khát vọng đồng hành và thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia

    GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

    Block "blog" not found

    Phone