Phần mềm Quản lý chất lượng X-Task của SiciX giúp một người có thể phụ trách hồ sơ nghiệm thu nhiều công trình, dự án cùng lúc, giảm đáng kể kinh phí trả lương nhân công làm hồ sơ.

Khi sử dụng tính năng này, hệ thống sẽ thông báo và cập nhật hoạt động theo thời gian thực nhằm đáp ứng hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ

Lập và quản lý các biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Đồng thời, lưu trữ đảm bảo tránh mất mát.

HỖ TRỢ KHỞI TẠO VÀ SAO LƯU TÀI LIỆU

Hỗ trợ ghi nhật ký công trình rất thú vị, nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán khối lượng hoàn thành.

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

✔ Theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị

✔ Biểu đồ dữ liệu chính xác, trực quan

✔ Kiểm soát mức độ thành công của các dự án