X-TASK mang đến tính năng quản lý công việc/ tăng ca giúp mỗi cá nhân, nhà quản lý dễ dàng nắm được công việc cần làm của mình và phòng ban, đồng thời theo dõi được thời gian làm việc, thời lượng tăng ca để quản lý thời gian hiệu quả

GIAO DIỆN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

GIAO DIỆN QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỘI BẬT

QUẢN LÝ LINH HOẠT

X-TASK giúp nhà quản lý dễ dàng quản lý mọi công việc của từng cá nhân, phòng ban qua từng hạng mục công việc với các thông tin chi tiết

 LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH

✔ Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất

✔Quản lý tập trung các đầu việc từ nhiều nguồn tại cùng một màn hình.

✔Theo dõi tổng quan trạng thái và tình trạng công việc  một cách dễ dàng, cảnh báo tự động các công việc đến hạn/quá hạn.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC, THỜI GIAN TĂNG CA HIỆU QUẢ

Theo dõi công việc và thời gian làm việc tăng ca trong ngày. Cập nhật nhanh chóng thông tin liên quan đến nhận sự, khối lượng công việc và thời gian tăng ca. Giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình một cách dễ dàng.