Quản lý dòng tiền tối ưu cho doanh nghiệp

Dòng tiền chính là huyết mạch cho sự sống còn của doanh nghiệp, vậy làm sao để quản lý dòng tiền hiệu quả?

Quản lý dòng tiền là gì?

Quản lý dòng tiền là hoạt động cân đối dòng tiền ra, vào theo yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Dòng tiền của một doanh nghiệp được chia làm 2 loại là: dòng tiền dài hạn và dòng tiền ngắn hạn. Vì vậy, công việc quản lý dòng tiền cũng được chia thành: Quản lý dòng tiền dài hạn và Quản lý dòng tiền ngắn hạn.

Vấn đề gặp phải trong việc quản lý dòng tiền của các doanh nghiệp là gì?

Sự thiếu hụt tiền mặt ở mức độ nghiêm trọng. Ví dụ như nợ đến hạn phải trả cho ngân hàng hoặc nhà cung cấp nhưng doanh nghiệp không có sẵn tiền mặt sẵn sàng thanh toán => Doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị khởi kiện và yêu cầu tuyên bố phá sản, bất chấp các báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi.

Tuy nhiên, sự dư thừa tiền mặt ở vốn doanh nghiệp sẽ dẫn đến việc tiền mặt không được sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả, dẫn đến sự lãng phí trong khi doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng hoặc các quỹ tín dụng lãi suất cao.

Tất cả điều này cho thấy sự yếu kém trong hoạt động quản lí tài chính doanh nghiệp.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần đưa ra giải pháp thích hợp để xử lý số tiền thừa hoặc thiếu.

  • Đối với trường hợp thiếu hụt vốn: Cần cân nhắc sử dụng các biện pháp thích hợp như xem xét khả năng vay vốn, tăng khả năng thu hồi nợ, thắt chặt hơn các khoản chi tiêu bằng tiền,..
  • Đối với trường hợp dư thừa vốn bằng tiền: cần chủ động xem xét khả năng sử dụng tiền đầu tư một cách thích hợp để tăng thêm sức mạnh sinh lời của đồng tiền,..

Sicix hân hoan thông báo:

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn QUẢN LÝ DÒNG TIỀN MỘT CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT bằng cách tạo ra bộ giải pháp tối ưu cho sự hoạch định điều khiển sự vận động ra – vào của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo sự cân đối, ăn khớp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra cho quá trình hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi – Chúng tôi đã sẵn sàng !

    GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

    Block "blog" not found

    Phone