Tính năng Quản lý chỉ tiêu X-BSC giúp doanh nghiệp dễ dàng tạo lập danh sách chỉ tiêu mới, xây dựng được KPI, kiểm soát, theo dõi và thống kê mức độ hoàn thành chỉ tiêu theo tình trạng, tỷ lệ chuyển đổi của doanh nghiệp.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TẠO LẬP DANH SÁCH MỚI DỄ DÀNG

Tạo form mẫu giúp thiết lập danh sách chỉ tiêu mới dễ dàng

THIẾT LẬP

Xây dựng được KPI và tạo chu kỳ theo tháng, quý phù hợp với tình hình và mục tiêu của doanh nghiệp

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu