Quản lý chiến lược X-BSC của SiciX hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện lên chiến lược, chuẩn hóa quy trình và đánh giá kết quả, hiệu quả chiến lược thực hiện với một vài thao tác đơn giản trên phần mềm được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Khi sử dụng tính năng này, người nhân viên không chỉ tiết kiệm được thời gian để hoàn thành những công việc khác mà còn tiết kiệm công sức, tạo dựng niềm vui khi làm việc.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

CHÍNH XÁC

Cập nhật chính xác dữ liệu cho từng giai đoạn

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH CHIẾN LƯỢC

Thiết lập và chuẩn hóa quy trình theo các giai đoạn

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Đo lường hiệu suất chiến lược thực hiện, đảm bảo đúng kế hoạch

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Xây dựng các tiêu chí kết quả để đánh giá tiến độ hoàn thành mục tiêu chiến lược.