Quản lý tồn kho giúp người dùng quản lý hàng hoá, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư,… trong doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý hàng tồn kho SiciX giúp doanh nghiệp tự động cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch ngay trên phần mềm, và có thể theo dõi và quản lý dễ dàng toàn bộ hệ thống sản phẩm, thiết lập giá nhập, giá bán.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm Quản lý hàng tồn kho SiciX:

✔ Quản lý dễ dàng

✔ Tiết kiệm chi phí nhân công cho doanh nghiệp

✔ Sử dụng dễ dàng, chỉ cần nhập thông tin hàng hóa, hệ thống sẽ giúp bạn các công việc khác  bằng các thuật toán có sẵn.

✔ Tiết kiệm thời gian, bạn không mất thời gian tính toán, tổng hợp và lập báo cáo riêng.

✔ Cập nhật số liệu liên tục giúp bạn nắm được thông tin kịp thời.

                                                                       CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

🔰 Khai báo và quản lý danh mục vật tư/ hàng hóa lưu kho.

🔰 Quản lý nhập/xuất kho theo nhiều mục đích khác nhau (nhập từ mua hàng, nhập từ sản xuất, nhập từ hàng trả lại, xuất bán hàng, xuất tài sản sử dụng, xuất sản xuất,…)

🔰 Quản lý quy trình điều chuyển hàng hóa nội bộ (điều chuyển vị trí vật lý và cập nhật thay đổi thông tin danh mục, hỗ trợ quản lý hàng hóa theo lô, theo ngày sản xuất, hạn sử dụng (nếu có),…

🔰 Cung cấp các báo cáo hiển thị thông tin trạng thái, thông tin vị trí, báo cáo giao dịch của hàng hóa lưu kho.