Tính năng Quản lý ngân sách dự án X-PM giúp bạn kiểm soát chi phí dự án công việc hiệu quả nhất.  

Khi dự án được quản lý tốt sẽ giúp hoàn thành đúng thời hạn theo dự toán và ngân sách, tránh để dự án vượt quá mức chi phí cho phép.

Lợi ích khi sử dụng tính năng quản lý ngân sách dự án trong phần mềm X -PM :

  • Giải phóng công sức tổng hợp số liệu
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí
  • Nâng cao năng lực quản lý, điều hành

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Dự toán chi phí 

Đánh giá tốt nhất về chi phí cần thiết

để hoàn thành dự án

Lập ngân sách chi phí

Phân bổ, ước tính chi phí cho từng hạng mục công việc và đường cơ sở để đo lường hiểu suất

Kiểm soát chi phí 

Kiểm soát những thay đổi trong ngân sách dự án