Tính năng Quản lý nguồn lực dự án giúp công tác quản lý và phân phối nguồn lực của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

 Ngoài ra, trong quá trình điều phối một nguồn lực cụ thể cho dự án, các nhà quản lý luôn phải đặt việc cung cấp nguồn lực trong mối quan hệ với tiến độ thời gian kế hoạch và ngân sách được duyệt nên sẽ gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tính năng này của SiciX, mọi bài toán quản trị sẽ không còn là trở ngại.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH

Giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn nhờ số liệu chính xác.

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Phân quyền sử dụng trên từng chức năng đến từng đối tượng ở mỗi dự án.

CỘNG TÁC TOÀN DIỆN

Giao tiếp và trao đổi nội bộ trên từng dự án