Quản lý thông tin dự án là gì?

Quản lý thông tin bao gồm các quá trình cần thiết để đảm bảo tính kịp thời.

X-PM cung cấp thông tin tổng quan về dự án: tiến độ, mục tiêu, tài chính, nguồn lực, tên dự án, người phụ trách…

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tìm kiếm thông minh

✔ Hệ thống tự động tạo các chỉ mục từ các đoạn text do người sử dụng nhập vào như mã số dự án, tên dự án, tên báo cáo,…. 

✔ Chỉ cần nhập mã hoặc tên dự án hệ thống sẽ tìm và trả kết quả là báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện của dự án

✔ Hệ thống hỗ trợ tìm đầy đủ tên (kỹ thuật full text search)

TẠO DỰ ÁN MỚI

X-PM sẵn sàng cho phép người dùng dễ dàng tạo mới dự án với các thao tác đơn giản, hiện thị trực quan các thông số của dự án như tên dự án, người phụ trách, thời gian tiến độ…

THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN

X-PM cung cấp đầy đủ chính xác tổng quan thông tin của toàn bộ dự án, các dự án đang chạy, dự án đã hoàn thành, tiến độ triển khai để nhà quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình dựa trên Dashboard tổng mà không cần chờ hay yêu cầu nhân viên tổng hợp báo cáo số liệu.