Quản lý hợp đồng là quá trình tạo, thực hiện và phân tích hợp đồng nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động và tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, công ty; đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính và quy trình hoạt động thương mại.

Phần mềm quản lý hợp đồng hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo, quản lý thông tin hợp đồng trên cùng một hệ thống.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

PHÂN LOẠI THÔNG MINH

Quản lý phân loại hợp đồng theo loại hợp đồng, trạng thái hợp đồng;

QUY TRÌNH MINH BẠCH

Dễ dàng theo dõi quá trình đề xuất, sửa đổi, phê duyệt và trình ký hợp đồng.

BÁO CÁO TRỰC QUAN

Cung cấp biểu đồ, báo cáo thống kê hợp đồng tổng hợp theo: giá trị hợp đồng, tình trạng hiệu lực, tình trạng thanh lý hợp đồng của toàn bộ công ty và từng phòng ban.

TRA CỨU NHANH CHÓNG

Cung cấp thanh tìm kiếm và bộ lọc nâng cao giúp dễ dàng tra cứu hợp đồng và thông tin hợp đồng.