Tính năng Quản lý kế hoạch bán hàng là một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động bán hàng và bứt phá doanh thu, cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa mối quan hệ khách hàng của mình bằng cách tập trung nỗ lực bán hàng vào các khách hàng, nhóm khách hàng và sản phẩm có lợi nhất.

Bên cạch đó,  kế hoạch hoạt động của bán hàng, lập kế hoạch cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu toàn cầu của doanh nghiệp vì mỗi kế hoạch của một nhân viên hoặc người lập sẽ khác nhau ở các cấp độ.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Quản lý phân vùng

🔰 Hỗ trợ kiểm soát tất cả các hoạt động của nhân viên. Đồng thời dữ liệu được lưu trữ trong một hoạt động sẽ là một nguồn thông tin quan trọng có thể được chia sẻ tới các nhân viên liên quan.

Quản lý hoạt động

🔰 Cung cấp chức năng quản lý vùng giúp doanh nghiệp tổ chức thị trường bán hàng theo các tiêu chí mà doanh nghiệp lựa chọn
🔰Cung cấp gắn các nhân viên theo các vùng phụ trách dựa trên mô hình tổ chức của doanh nghiệp, giúp cho cán bộ quản lý có thể tạo ra các kế hoạch, phân tích chỉ tiêu bán hàng, theo dõi hiệu suất bán hàng theo các vùng và nhân viên bán hàng thuộc vùng đó.