Tính năng Quản lý sản phẩm là một giải pháp quản lý sản phẩm toàn diện từ nhập hàng đến tồn kho sau bán giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và quản lý dễ dàng toàn bộ hệ thống sản phẩm, thiết lập giá nhập, giá bán và tự động cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch ngay trên phần mềm.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THÔNG TIN TÙY CHỈNH

Quản lý sản phẩm với các thông tin cơ bản như: tên sản phẩm, mã SKU, giá nhập, giá bán,…Ngoài ra có thể tuỳ chỉnh các trường thông tin theo nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC

Quản lý danh mục hàng hóa thuận tiện, khai báo hàng ngàn mã sản phẩm khác nhau được phân loại theo danh mục & nhóm hàng.

KIỂM KÊ NHANH CHÓNG

Cung cấp bộ lọc nâng cao giúp tra cứu nhanh chóng sản phẩm cần tìm và thông tin chi tiết của sản phẩm.

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

Cung cấp cái nhìn tổng quan về trạng thái, số lượng, biến động của sản phẩm thông qua các loại biểu đồ và báo cáo.