Phân hệ Quản lý Yêu cầu/ Sự cố (X-HELPDESK) cung cấp một giải pháp toàn diện giúp tiêu chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu dịch vụ & giải quyết sự cố trong doanh nghiệp

Nói cách khác, X-HELPDESK là giải pháp được phát triển để tiếp cận hỗ trợ người dùng, tạo ra một không gian liên kết giữa người hỗ trợ và người được hỗ trợ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA X – HELPDESK

QUẢN LÝ ĐA CHIỀU

THIẾT LẬP CAM KẾT THỜI HẠN XỬ LÝ (SLA)

TỰ ĐỘNG HÓA CÁC LUỒNG TƯƠNG TÁC

DỄ DÀNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM X-HELPDESK

✔ Hệ thống cho phép người dùng nhận và gửi yêu cầu tới các bộ phận liên quan.

✔Tự động tính SLA của ticket theo thông tin đã cấu hình, giao công việc cho người xử lý.

✔Chuyển đổi trạng thái ticket theo ma trận chuyển đổi trạng thái.

✔Hỗ trợ bình luận, thêm file đính kèm, …