Là giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp nắm được tình trạng nhân sự đã và đang làm việc tại công ty, lưu giữ và quản lý thông tin nhân sự không bị thất lạc, giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin, báo cáo, thông kê biến động nhân sự, nhắc nhở những công việc định kỳ  và có cái nhìn thấu đáo nhất về bộ phận nhân sự của mình.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

QUẢN LÝ TẬP TRUNG

✔ Tạo và quản lý thông tin nhân sự một cách dễ dàng, linh hoạt.

✔ Quản lý tập trung thông tin tất cả các nhân sự trong công ty. Dễ dàng theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, thông tin hợp đồng,..hay các tài liệu cứng liên quan.

VIEW NHÌN TỔNG QUAN

Cung cấp thông tin tổng quan về tổng số nhân sự của công ty, của từng bộ phận, phòng, ban.

TRA CỨU DỄ DÀNG

Dễ dàng tra cứu thông tin của nhân sự, quá trình công tác của một nhân sự.

HỆ THỐNG BÁO CÁO TRỰC QUAN

Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tuyển dụng tại đơn vị bao gồm các báo cáo như: báo cáo vị trí tuyển dụng, báo cáo onboarding, báo cáo chi phí kênh tuyển dụng, Dashboard tổng quan về tuyển dụng.