QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Là giải pháp toàn diện dành cơ mọi cơ quan, doanh nghiệp, giúp quản lý tài liệu, công văn, giấy tờ đi và đến hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất, hiệu quả làm việc và dễ dàng tìm kiếm hơn so với lưu trữ truyền thống.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

tìm kiếm nhanh chóng

Cung cấp thanh tìm kiếm giúp người tìm kiếm nhanh theo mã văn bản, tên văn bản,…

PHÂN LOẠI KHOA HỌC

Phân loại văn bản theo loại (quyết định, nghị định, thông tư, thông báo) hoặc theo trạng thái văn bản (đã ban hành, ngừng ban hành, chưa ban hành).

BẢO MẬT AN TOÀN

Đi kèm với bảo mật, an ninh mạng, có khả năng sao lưu tự động, có thể phân quyền tới từng đối tượng cụ thể được xem, sửa tài liệu.

QUẢN LÝ TẬP TRUNG

Quản lý tất cả các loại văn bản đi-đến trong doanh nghiệp trên một nền tảng trực tuyến.