Khởi động dự án cung cấp dịch vụ phần mềm tại AppotaPay

Sáng ngày 21/12/2023, dự án cung cấp dịch vụ phần mềm tại Công ty CP AppotaPay đã được Kick-off thành công. Sự kiện có sự tham gia của đại diện SiciX và AppotaPay cùng các thành viên Dự án. Công ty CP AppotaPay cung cấp AppotaPay Payment Platform – nền tảng cho các giải pháp

Phone