Hội thảo Blockchain trong chuyển đổi số

Hội thảo đưa ra các giải pháp công nghệ trong quá trình vận hành và quản lý cho nhiều doanh nghiệp. Sự kiện “Ứng dụng blockchain nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số”, do Công ty cổ phần Vietnam Blockchain (VBC) tổ chức, dưới sự tài trợ của Quỹ Châu Á – Việt Nam

Phone