Điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mới dành cho các doanh nghiệp SME

Bài toán cân bằng giữa nguồn lực có hạn với nhu cầu đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể giải quyết được bằng nền tảng SiciX Cloud. Công nghệ đám mây (Cloud computing) được xem là lời giải phù hợp nhất để giải bài toán cân bằng

Phone