Làm thế nào để các doanh nghiệp tăng tốc quá trình chuyển đổi số?

Để chuyển đổi số thành công là một việc không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp. Do đó, để thành công các doanh nghiệp cần một quá trình thực hiện có kế hoạch với mục tiêu rõ ràng và phải trong tư thế luôn sẵn sàng cho sự thay đổi diễn ra liên

Phone