Phát triển ngành dịch vụ phải gắn với chuyển đổi số toàn diện

TTO – Đó là nhận định của ông Trần Tuấn Anh – ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế trung ương – cùng nhiều chuyên gia ngành dịch vụ tại hội thảo khoa học quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng. Nhiều chuyên gia đưa ra góp ý về phát triển ngành dịch

Phone