Trí thức trẻ Đông Nam Á bàn về chuyển đổi số trong giáo dục

Sáng 25/6, tại Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản lần thứ 3 (JASE 3) chính thức khai mạc với sự tham gia của 12 báo cáo viên, 100 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên, đại diện hội cựu lưu học sinh Nhật

Phone