Giải pháp IBM Maximo – Góc nhìn toàn diện về quản ký tài sản & cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất bài toán về việc xây dựng một quy trình quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng chỉn chu, hiệu quả, điều này đóng vai trò vô

Phone