Thời của IoT, AI và Blockchain ‘đổ bộ’ vào Nông nghiệp

Tiềm năng ứng dụng AI, IoT hay blockchain trong nông nghiệp là vô tận giúp gia tăng sản lượng cũng như lợi nhuận sản xuất Việc ứng dụng công nghệ blockchain, drone, robot, IoT, AI và dữ liệu lớn – big data để cải thiện năng suất cây trồng, vật nuôi và phân phối sản

Phone