7 phần mềm quản lý dự án hiệu quả nhất năm 2022

Dự án của bạn đang trong tình trạng “thân ai nấy lo”, bạn mất quá nhiều thời gian để hỏi cấp dưới về tiến độ , hằng ngày phải xử lý một sấp giấy tờ liên quan…Nếu bạn đang rơi vào hoàn cảnh này, phần mềm Quản lý dự án sẽ là một giải pháp

Phone