Cách gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho khách hàng nếu làm tốt bước này

Trải nghiệm hài lòng của khách hàng chính là thành công của doanh nghiệp, dù doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hay dịch vụ.   Công tác tiếp nhận và giải quyết nhanh – gọn – hiệu quả các yêu cầu, sự cố mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm

Phone