Trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại “bộ mặt” mới cho nền kinh tế Việt Nam

TTO – Đó là nhận định của chuyên gia về đổi mới sáng tạo đối với tiềm năng phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và đóng góp vào nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ông Kim Wimbush, đại diện Chương trình đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam (Aus4Innovation) –

Phone