Doanh nghiệp SME nên chuyển đổi số từ việc nhỏ nhất

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nên chuyển đổi số từ những việc nhỏ nhất chứ không cần làm những vấn đề to tát. Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương phát biểu tại hội thảo – Ảnh: Lê Quân Đây là khuyến nghị của ông Trần Quý, Viện trưởng

Phone