Phân hệ Quản lý tài chính kế toán – SiciX-ERP

Phần mềm quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp tạo ra một máy chủ tập trung, nơi lưu trữ tất cả các thông tin tài chính thiết yếu. Máy chủ có thể truy cập được từ các thiết bị khác nhau và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập

Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động

heo tính toán chung, doanh nghiệp chuyển đổi số có thể tăng trung bình 55% tổng lợi nhuận doanh nghiệp; tiết kiệm tới 50% chi phí quản lý và nhân sự; tiết kiệm 30-40% thời gian.. May hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH May mặc Hồng Quang. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN) Chuyển đổi số có

Phone