CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ

Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân hay dữ liệu cá nhân từ khách hàng qua mạng Internet thông qua đăng ký người dùng, khảo sát người dùng… CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX  chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như phần trình bày ở dưới và cam kết sẽ quản lý các trang web, ứng dụng của mình, chuyên tâm trong biện pháp tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép…thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, nhằm đảm bảo khách hàng được an toàn và hài lòng nhất.

Chi tiết điều khoản sử dụng SiciX vui lòng xem thêm tại đây

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin để xác định chính xác danh tính của một cá nhân như: họ tên, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại…hay bất kì thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó được cung cấp cho công ty chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi ứng dụng SICIX thu thập thông tin cá nhân qua internet, chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc cơ bản: Thông tin đó phải được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối theo toàn quyền quyết định của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn sẽ không thể truy cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên các trang web hay ứng dụng của công ty.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích của việc thu thập cũng như phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân đó vào một số mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu

  • Để cung cấp các dịch vụ mà bạn mong muốn.
  • Để cung cấp thông tin về dịch vụ bạn cần.
  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp, ngoại trừ:

  1. Bạn đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  2. Thông tin cá nhân của bạn được xử lý vào dữ liệu thông kê không tiết lộ danh tính của bạn.
  3. Luật yêu cầu tiết lộ.

Sử dụng thư, số điện thoại trực tiếp

Khi bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ…nào được bạn cung cấp để gửi thư trực tiếp hay gọi điện. Tuy nhiên, nếu trong bước đăng ký bạn đã đồng ý việc này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đó để gửi thông tin cho bạn như: thông báo về tài khoản, thông tin về dịch vụ, hỗ trợ cá nhân khi sử dụng dịch vụ

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khi bạn muốn đề cập , chỉnh sửa hay xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu, hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỏi đáp của công ty. Sau khi xác minh rõ ràng, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Phần lớn các trang web, ứng dụng trên nền tảng của SICIX được thiết kế và phục vụ người lớn. Vì vậy, nếu phục vụ cho khách hàng nhỏ tuổi hơn, chúng tôi sẽ xin phép cha mẹ hay người giám hộ trước khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng. Hoặc nếu khách hàng là trẻ em trong độ tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ ở nước sở tại, quý khách nên tìm hiểu nên tìm hiểu rõ các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư này để đảm bảo bạn đã hiểu rõ và chấp hành đồng.

Nếu chúng tôi thấy rằng, thông tin mà chúng tôi được bạn cung cấp không được sự đồng ý nhất thiết từ cha mẹ hay người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hay chi tiết liện hệ mà công ty chúng tôi cung cấp. Hoặc bạn không biết nên liên hệ với ai, muốn hỏi về thông tin cá nhân đã cung cấp trên trang web, vui lòng sử dụng biểu mẫu có sẵn.

Sử dụng bọ web, ứng dụng

Bọ web, ứng dụng được nhúng vào một số trang trên trang web, ứng dụng của chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ Web, ứng dụng được dùng để cải tiến trang web, ứng dụng. Ví dụ như quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử duyệt của bạn trên trang web, ứng dụng của chúng tôi

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng của chúng tôi, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web, ứng dụng chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Xin lưu ý:

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển đến. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty cổ phần công nghệ SiciX có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web, ứng dụng của công ty.