Tính năng Báo cáo quản trị cung cấp đầy đủ, chính xác và minh bạch thông tin về mức độ xử lý yêu cầu/ sự cố.

Cụ thể, Báo cáo quản trị hiện thị tiến độ xử lý yêu cầu/ sự cố và cung cấp thông tin minh bạch về người chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu/ sự cố đó như: ngày, giờ xử lý, đang xử lý tốt hay chưa, đã hoàn thành công việc chưa, tiến độ đạt bao nhiêu phần trăm,…

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Minh bạch thông tin, xây dựng

nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng

Hiển thị rõ ràng thông tin người xử lý yêu cầu, sự cố, tiết kiệm thời gian cho nhân viện và giúp công ty hoạt động hiệu quả.

QUẢN LÝ ĐA CHIỀU

Theo dõi yêu cầu/sự cố đa chiều, cảnh báo tiến độ thông minh
– Quản lý yêu cầu/sự cố dạng danh sách
– Quản lý yêu cầu/sự cố dạng kanban

DỄ DÀNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG

Theo dõi tiến độ xử lý và trạng thái của yêu cầu, cảnh báo yêu cầu đến hạn/quá hạn ngay cùng 1 màn hình.

Tổng hợp & Báo cáo

Tổng hợp các yêu cầu/ sự cố trong cùng nhóm, xuất ra file để báo cáo & lưu trữ dễ dàng.