Danh mục chung của X-HELPDESK cung cấp một view tổng quan về toàn bộ thông tin liên quan đến việc quản lý yêu cầu/ sự cố.

Bao gồm: yêu cầu/ sự cố đang chờ xử lý, đang trong giai đoạn xử lý, đã xử lý xong; người chịu trách nhiệm xử lý, tiến độ xử lý và kết quả.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

VIEW TỔNG QUAN

Hỗ trợ nhân viên xử lý, người quản lý thâu tóm toàn bộ công việc liên quan đến việc quản lý yêu cầu/ sự cố. Cung cấp và hiển thị đầy đủ, rõ ràng thông tin.

PHÂN NHÓM KHOA HỌC

Phân nhóm theo danh mục. Giao diện khoa học, rõ ràng và minh bạch.

TÌM KIẾM NHANH CHÓNG

Dễ dàng tìm kiếm thông tin giúp nhân viên xử lý tiết kiệm tối đa thời gian làm việc